VERDIEPINGSCURSUSSEN:

Running free being myself and me

BACK TO THE POINT

In deze vijfdaagse verdiepingscursus maak je de reis over de River of Art terug van de eenheid naar het punt van stilte. Je schilderproces en je bewustwording verdiepen zich verder. Je herkent meer en meer de waarde van het Nu en de antwoorden op de vragen die je jezelf stelt in je innerlijke dialoog vind je terug in je schilderij.

Je kunt deelnemen als je de basis en de vervolgcursus hebt afgerond

Materiaallijst: klik hier

Kosten: klik hier

DE ZES VEDANGA’S

Een vedanga is een creatieve kracht

In deze driedaagse cursus maak je kennis met de zes grote creatieve krachten, de zes vedanga’s: Expressie, Kennis, Transformatie, Meten, Zelfreferentie en Expansie

De zes vedanga’s zijn onderdeel van de Veda. Veda is universele kennis die alles over de aard en de zin van het bestaan omvat. Deze kennis die in principe in elk van ons aanwezig is, kan praktisch worden toegepast door de zes vedanga’s in je kunst en je leven te integreren.

Je kunt deelnemen als je de basis en de vervolcursus hebt afgerond

Materiaallijst: klik hier

Kosten: klik hier

Kijk voor de data in de agenda van Amarinde.